Sterownik Tatarek RT 08G

Parametry techniczne:

840,00 zł

RT - 08G to mikroprocesorowy regulator z wyświetlaczem graficznym, sterujący obiegiem grzewczym (CO i CWU), w którym źrudłem ciepła jest kominek z płaszczem wodnym. Praca kominka regulowana jest za pomocą przepustnicy powietrza kontrolującej proces spalania. Podstawową funkcją regulatora jest utrzymanie temperatury w płaszczu wodnym kominka na zadanym poziomie. Proces ten realizowany jest głównie poprzez płynne przymykanie/uchylanie przepustnicy doprowadzajacej powietrze do komory spalania, w zalezności od temperatury zmierzonej w płaszczu wodnym. Zapewniw automatyczną obsługę instalacji CO, CWU lub instalacji ze zbiornikiem buforowym.

Podstawowe funkcje regulatora: Płynne sterowanie pracą przepustnicy regulującej dopływ powietrza do paleniska, kontrola procesu spalania w komorze kominka.Optymalizacja procesu spalania w kominku z płaszczem wodnym. Sterowanie pracą pompy ładującej zasobnik ciepłej wody użytkowej. Sterowanie pracą dwóch pomp obiegowych centralnego ogrzewania. Histereza temperatury załączania/wyłączania pomp. Wizualizacja na ekranie graficznym wszystkich parametrów, trybów pracy oraz sytuacji alarmowych kominka.Trzy czujniki temperatury (pomiar temperatury na płaszczu kominka, oraz na górze i na dole zasobnika CWU).Funkcja blokady innego źródła ciepła w momencie gdy kominek dostarcza ciepło do instalacji (styk bez napięciowy). Funkcja zabezpieczająca zasobnik CWU przed przegrzaniem (maksymalna temperatura CWU wyłączająca pompę ładującą). Zintegrowana funkcja termostatu, pozwalająca na dobranie odpowiedniego zakresu temperatur CWU w poszczególnych strefach czasu dobowego. Możliwość pracy regulatora w trybie „LATO”, przystosowanym wyłącznie do zasilania zasobnika CWU.Możliwość pracy bez CWU. Możliwość jednoczesnej pracy układów CO i CWU (również z priorytetem CWU)Przedłużenie czasu pracy pompy CWU. Zapobiega gwałtownemu wzrostowi temperatury w płaszczu kominka po zakończeniu ładowania zbiornika CWU. Możliwość ręcznej regulacji położenia przepustnicy. Automatyczne całkowite zamknięcie przepustnicy na koniec palenia, zapobieganie wychłodzeniu wkładu i pomieszczeń. Automatyczne całkowite zamknięcie przepustnicy w przypadku zaniku napięcia w sieci. Alarmy uszkodzenia czujników i przegrzania instalacji. Funkcja „Anty-Stop” zabezpieczająca pompy poza sezonem grzewczym. Funkcja zabezpieczająca instalację przed zamarzaniem Sygnalizacja blokady przepustnicy, a w przypadku usunięcia usterki automatyczny powrót do wcześniejszych nastaw. Pamięć programatora jednostki sterującej, która pozwala w wypadku zaniku napięcia, na przywrócenie wcześniej dokonanych ustawień pracy regulatora.

SPWSZ
Strona używa cookies Dowiedz się więcej Zamknij