Sterownik Tatarek RT 08P

Parametry techniczne:

Zapytaj o cenę

RT-08 P KOMINEK LUX jest regulatorem sterującym obiegiem grzewczym, w którym źródłem ciepła jest kominek z płaszczem wodnym i którego praca regulowana jest za pomocą przepustnicy powietrza kontrolującej proces spalania. Podstawową funkcją regulatora jest utrzymanie temperatury w płaszczu wodnym kominka na zadanym poziomie, realizowane przez odpowiednie uchylenie przepustnicy doprowadzającej powietrze do komory spalania, w zależności od temperatury zmierzonej w płaszczu wodnym. Praca przepustnicy realizowana jest na podstawie porównania temperatury zadanej przez użytkownika z realną temperaturą panującą w płaszczu kominka i w zależności od różnicy tych temperatur jest odpowiednio przymykana lub otwierana. W jednym cyklu pracy przepustnica uchyla się o 10% (100% - to pełne otwarcie przepustnicy), a następnie odliczany jest czas spoczynku po którym może nastąpić kolejna zmiana jej położenia. Każdorazowe załączenie pracy przepustnicy jest sygnalizowane zapaleniem odpowiedniej kontrolki na panelu sterującym. Zanik napięcia w sieci energetycznej lub wyłączenie regulatora z sieci powoduje ustawienie przepustnicy w stanie pełnego zamknięcia i tym samym odcięcie dopływu powietrza do komory spalania. Funkcją sterownika jest również sterowanie pompą ładującą zbiornik BUFOROWY. Pompa pracuje gdy temperatura kominka przekroczy wartość załączenia pompy ładującej bufor i ponadto jest wyższa od temperatury na BUFORZE. Regulator steruje również pompą ładującą zasobnik ciepłej wody użytkowej. Pompa CWU pracuje gdy temperatura BUFORA przekroczy wartość załączenia pompy CWU i ponadto jest wyższa od temperatury zasobnika CWU. Kolejną funkcją jest sterowanie pompy obiegowej centralnego ogrzewania. Pompa obiegowa pracuje gdy temperatura BUFORA przekroczy wartość załączania pompy CO. Możliwe jest załączenie funkcji priorytetu CWU. Regulator wyposażony jest w zegar sterujący priorytetem CWU w wybranych porach dnia. W regulatorze tym wykorzystany został podświetlany wyświetlacz LCD, podający pełne dane opisowe dotyczące aktualnej pracy regulatora, jak i funkcji użytkowych podlegających zmianom. Wyposażenie regulatora obejmuje również alarmy sygnalizujące uszkodzenie któregoś z czujników temperatury oraz alarm sygnalizujący przegrzanie wody w instalacji, co oprócz sygnałów dźwiękowych oraz świetlnych skutkuje załączeniem pracy ciągłej obu pomp obiegowych oraz całkowitym zamknięciem przepustnicy w celu doprowadzenia do bezpiecznego wygaszenia paleniska. Podobnie jak w pozostałych modelach oferowanych przez firmę TATAREK do tego typu zastosowań, posiada on także alarm zapobiegający zamarzaniu instalacji oraz funkcja „Anty Stop” uruchamiana co jakiś czas poza sezonem grzewczym, zabezpieczająca pompy przed zastaniem.

SPWSZ
Strona używa cookies Dowiedz się więcej Zamknij