Szczecin ul. Struga 21, tel. 91 46 29 521

Kominki-wkłady

Wkłady konwekcyjne (powietrzne), które można podłączyć do systemu dystrybucji gorącego powietrza grawitacyjnie lub mechanicznie.

 

Wkłady z płaszczem wodnym, które rozprowadzą ciepło za pośrednictwem centralnego ogrzewania. Przy wyposażeniu instalacji w zbiornik buforowy magazynują one energię do późniejszego wykorzystania.

 

Wkłady gazowe spalają gaz, który jak wkłady na powietrzne i wodne również dają ciepło.