Raty

Niskie oprocentowanie kredytów na cele proekologiczne udzielany przez BOŚ Bank.

Realizacja projektów i inwestycji proekologicznych może stanowić duże obciążenie finansowe. W BOŚ Banku to rozumiemy. Dlatego proponują preferencyjny kredyt proekologiczny.

Czym jest preferencyjny kredyt z dofinansowaniem WFOŚiGW? To inwestycyjny kredyt BOŚ Banku z dopłatą do oprocentowania ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Jakie przedsięwzięcia mogą być finansowane kredytem z dofinansowaniem WFOŚiGW?

 • przebudowa kotłowni węglowych na energooszczędne oraz budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych obejmujących zakup i montaż kotłów gazowych, a także do termicznego przekształcania odpadów

 • wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródłaciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła

 • modernizacje sieci przesyłowych w granicach nieruchomości

 • wymiana oświetlenia na energooszczędne

 • budowa systemów zaopatrzenia w ciepło i energie elektryczną wykorzystujących odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, kotły opalane biomasą, w tym KOMINKI, małe elektrownie wodne i wiatrowe) oraz urządzeń do przetwarzania biomasy w paliwo energetyczne (np. pellet, brykiet)

 • budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

 • docieplanie budynku oraz wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych

 • wymiana pokryć dachowych i elewacji z materiałów zawierających azbest oraz ich utylizacja

 • modernizacja i budowa sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

O kredyt z dofinansowaniem WFOŚiGW mogą się obiegać w szczególności:

 • osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

 • jednostki sektora finansów publicznych

 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe realizujący inwestycje w województwie zachodniopomorskim.

Zbudowaliśmy ponad 1000 kominków
Zobacz realizacje
Pork belly yuccie wolf VHS 8-bit put a bird on it food truck
Zobacz promocje
SPWSZ
Strona używa cookies Dowiedz się więcej Zamknij